Những câu hỏi và thắc mắc phổ biến trong khi làm seo

Làm thể nào để seo 100 1000 từ khóa trong 1 url

Bằng cách gom càng nhiều từ khóa liên quan cùng một chủ đề vào một nội dung.
Xây dựng độ trust cho bài viết đó bằng cách đi link liên tục, đều đặn.
Audit chỉnh sửa nội dung thường xuyên.

Tình trạng từ khóa vào top mất index thì phải làm sao

Submit lại bài viết đó trong GG Search Console, có trường hợp không thể index, phải xóa bài URL đi và viết lại một bài viết mới

Chỉ số DA,PA,UR,DR là gì, nó có quan trọng không

DA: Domain Authority tính thẩm quyền của Domain
PA: Page Authority tính thẩm quyền của Page
UR: URL đo sức mạnh backlink của 1 URL
DR: Domain Rating đo sức mạnh backlink của 1 domain
Nó cho biết mức độ trust, uy tín của một URL bài viết hay 1 domain. Chỉ số này quan trọng thể hiện sức mạnh tổng quan của domain hay URL đó.

𝟰.𝗡𝗘̂𝗡 𝗕𝗔̆́𝗧 Đ𝗔̂̀𝗨 𝗧𝗨̛̀ 𝗦𝗘𝗢 𝗡𝗛𝗨̛ 𝗧𝗛𝗘̂́ 𝗡𝗔̀𝗢 𝗞𝗛𝗜 𝗠𝗜̀𝗡𝗛 𝗟𝗔̀ 𝗡𝗘𝗪𝗕𝗜𝗘?
Với Newbie nên bắt đầu từ SEO bằng cách phân tích từ khóa, viết bài, sau khi viết content rồi thì lần lượt đến kỹ năng đăng bài, tối ưu hình ảnh, tối ưu từ khóa trong các thẻ Heading, rồi dần đi link nội bộ giữa các page, học cách tạo tài khoản mạng xã hội social, web 2.0,…
𝟱.𝗟𝗢̂̃𝗜 𝗞𝗛𝗜 𝗖𝗔̀𝗜 Đ𝗔̣̆𝗧 𝗙𝗔𝗤 𝗩𝗔̀ 𝗖𝗔́𝗖𝗛 𝗟𝗔̀𝗠?
-Cấu trúc bài viết không rõ ràng
-Chỉ cần sai dù chỉ 1 từ trong Question tức thẻ H2 thì FAQ cho câu hỏi đó sẽ k hiển thị
𝟲.𝗧𝗛𝗘̉ 𝗛𝗘𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗟𝗔̀ 𝗚𝗜̀? 𝗡𝗢́ 𝗖𝗢́ 𝗤𝗨𝗔𝗡 𝗧𝗥𝗢̣𝗡𝗚 𝗧𝗥𝗢𝗡𝗚 𝗦𝗘𝗢 𝗞𝗛𝗢̂𝗡𝗚?
Thẻ Heading là thẻ đặt ở tiêu đề bài viết và các tiêu đề phụ bài viết đó.
Thẻ Heading giúp Google hiểu rõ nội dung website.
𝟳.𝗧𝗛𝗘̉ 𝗔̉𝗡𝗛 𝗔𝗟𝗧 𝗤𝗨𝗔𝗡 𝗧𝗥𝗢̣𝗡𝗚 𝗡𝗛𝗨̛ 𝗧𝗛𝗘̂́ 𝗡𝗔̀𝗢 𝗧𝗥𝗢𝗡𝗚 𝗦𝗘𝗢 𝗛𝗜̀𝗡𝗛 𝗔̉𝗡𝗛?
Thẻ Alt giúp bạn cải thiện khả năng truy cập,
Cải thiện mức độ liên quan giữa ảnh và nội dung,
Tăng khả năng xếp hạng cao trong Google Imagine,
Thẻ ALT đóng vai trò là Anchortext cho liên kết hình ảnh.
𝟴.𝗖𝗛𝗜̉ 𝗦𝗢̂́ 𝗧𝗙, 𝗖𝗙 𝗟𝗔̀ 𝗚𝗜̀?
TF: Trust Flow
CF: Citation Flow
2 chỉ số này trong Majestic đo lường độ tin cậy uy tín của URL, nó cho biết chất lượng, số lượng của các backlink trỏ về 1 website, 1 URL.
Chỉ số tổng quan cho biết độ trust của 1 URL.
𝟵.𝗛𝗜𝗘̂̉𝗨 𝗧𝗛𝗘̂́ 𝗡𝗔̀𝗢 𝗩𝗘̂̀ 𝗥𝗘𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗧 𝟯𝟬𝟭? 𝗖𝗔́𝗖𝗛 𝗔́𝗣 𝗗𝗨̣𝗡𝗚 𝗧𝗛𝗨̛̣𝗖 𝗧𝗘̂́ 𝗧𝗥𝗢𝗡𝗚 𝗦𝗘𝗢?
Redirect 301 là chuyển hướng truy cập từ URL A về URL B.
Bạn hiểu đơn giản là khi truy cập vào URL A thì đường dẫn đó sẽ dẫn về URL B theo ý định của người chủ web.
Thường áp dụng 301 khi duplicate content, muốn xóa URL trùng lặp, audit nội dung, xóa các bài viết rác , k cần thiết,…
𝟏𝟎.𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐂𝐔̣ 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̂𝐍 𝐂𝐔̛́𝐔 𝐓𝐔̛̀ 𝐊𝐇𝐎́𝐀 𝐆𝐈̀ Đ𝐎̛𝐍 𝐆𝐈𝐀̉𝐍, 𝐇𝐈𝐄̣̂𝐔 𝐐𝐔𝐀̉ 𝐍𝐇𝐀̂́𝐓?
Theo mình đó là Ahrefs: từ nghiên cứu từ khóa, content cho đến phân tích backlink, tracking thứ hạng từ khóa.Ahrefs đều tỏ ra rất cool.
Thực tế đã SEO vài trăm website mình và team cũng chỉ sử dụng Ahrefs là chính khi nghiên cứu từ khóa.
Ngoài ra còn một số tool: Google Keyword planner, Keywordtool.io,…
𝟏𝟏.𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐂𝐔̣ 𝐏𝐇𝐀̂𝐍 𝐓𝐈́𝐂𝐇 𝐖𝐄𝐁𝐒𝐈𝐓𝐄 𝐍𝐀̀𝐎 Đ𝐎̛𝐍 𝐆𝐈𝐀̉𝐍 𝐃𝐄̂̃ 𝐃𝐔̀𝐍𝐆, 𝐇𝐈𝐄̣̂𝐔 𝐐𝐔𝐀̉ 𝐍𝐇𝐀̂́𝐓 𝐇𝐈𝐄̣̂𝐍 𝐍𝐀𝐘?
Công cụ phân tích website đơn giản dễ dùng, hiệu quả nhất hiện nay theo mình là Ahrefs, nếu sử dụng thành thạo Ahrefs thì tất cả công việc SEO của bạn có thể gói gọn trong tool này.
Từ phân tích từ khóa, lấy ý tưởng viết content, tracking thứ hạng keyword, phân tích backlink, phân tích đối thủ,… đều có ở trong tool này.
𝟏𝟐.𝐋𝐀̀𝐌 𝐂𝐀́𝐂𝐇 𝐍𝐀̀𝐎 Đ𝐄̂̉ 𝐂𝐇𝐎̂́𝐍𝐆 Đ𝐎̂́𝐈 𝐓𝐇𝐔̉ 𝐁𝐀̆́𝐍 𝐋𝐈𝐍𝐊 𝐁𝐀̂̉𝐍?
Bạn vào Google Search Console để tiến hành Disavow số link này đi.
𝟏𝟑.𝐓𝐎̂́𝐂 Đ𝐎̣̂ 𝐋𝐎𝐀𝐃 𝐖𝐄𝐁𝐒𝐈𝐓𝐄 𝐂𝐎́ 𝐀̉𝐍𝐇 𝐇𝐔̛𝐎̛̉𝐍𝐆 Đ𝐄̂́𝐍 𝐓𝐇𝐔̛́ 𝐇𝐀̣𝐍𝐆 𝐓𝐔̛̀ 𝐊𝐇𝐎́𝐀 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆?
Tốc độ load trang là yếu tố ảnh hưởng đến thứ hạng SEO của bạn, khi người dùng vào trang web, tốc độ load chậm sẽ khiến tỷ lệ out ra cực cao, tỷ lệ bounce rate sẽ ở mức rất cao vì vậy mà Time Onsite, trải nghiệm người dùng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Vì thế mà thứ hạng từ khóa của bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng.
𝟏𝟒.𝐀𝐔𝐃𝐈𝐓 𝐖𝐄𝐁𝐒𝐈𝐓𝐄 𝐋𝐀̀ 𝐆𝐈̀?
Audit website là bạn tiến hành chỉnh sửa website từ Onpage đến Offapge bao gồm các yếu tố của Onpage như cấu trúc web, luồng đi của web, nội dung trên trang, các yếu tố technical như: SSL, AMP, Mobile Friendly, site map, schema, robot.txt, breadcrumb,…đến Offpage như backlink, refering domain,… sao cho đáp ứng các điều kiện tối ưu SEO.
𝟏𝟓.𝐂𝐎́ 𝐓𝐇𝐄̂̉ 𝐒𝐄𝐎 𝟏 𝐖𝐄𝐁𝐒𝐈𝐓𝐄 𝐌𝐎̛́𝐈 𝐓𝐑𝐎𝐍𝐆 𝟏-𝟐 𝐓𝐇𝐀́𝐍𝐆 Đ𝐀̂̀𝐔 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆?

Có thể seo 1 web trong 1 – 2 tháng không

SEO 1 website mới trong 1-2 tháng, rất nhiều bạn hỏi câu này. Điều này rất chung chung, mà các bạn nên hỏi là để SEO từ khóa A vào website B này thì cần thời gian bao lâu.
SEO website mới trong 1-2 tháng Ok nếu đó là những từ khóa dễ, độ cạnh tranh thấp.

Seo Entity là gì

SEO Entity tập trung vào việc xác minh một thực thể uy tín, verify một brand. Tập trung vào độ trust của một website, khiến Google hiểu rằng đây là một website uy tín cao, tính authoritive cao.
SEO Entity tập trung vào xây dựng mạng lưới profile website trên các Social, web 2.0,… ngoài ra còn là backlink báo, gov,edu.
Về content thì tập trung vào việc xây dựng một nội dung chuyên sâu , xây dựng bài viết theo các nhóm, topic để làm nổi bật độ trust của thực thể.

Seo từ khóa khác gì seo tổng thể

SEO từ khóa là SEO 1 hoặc vài từ khóa cụ thể, SEO tổng thể là SEO rất nhiều từ khóa, thường từ 50 -300 hoặc 500 từ khóa, có những dự án lớn lên đến vài nghìn từ khóa.

Source code web có ảnh hưởng đến seo không

Source Code ảnh hưởng lớn đến SEO, cụ thể là khi Google đọc dữ liệu website của bạn, nó sẽ đọc Source Code. Source Code càng tốt sẽ càng giúp Google hiểu nội dung, lập chỉ mục index site tốt hơn vì vậy ảnh hưởng lớn đến SEO.

Nên hiểu Seo như thế nào cho dễ

SEO dễ khi hiểu bản chất. Hãy coi SEO là một công ty, Content là sản phẩm, Onpage là cách vận hành, bố trí phòng ban, bộ phận. Category là các bộ phận phòng ban. Backlink là đội ngũ marketing bên ngoài còn Google là thị trường market.
Google luôn cố gắng mô phỏng cuộc sống đời thực vào SEO. Chính vì vậy càng liên kết so sánh cuộc sống với SEO bao nhiêu, bạn càng dễ hiểu bấy nhiêu

Google update thuật toán là gì, một năm mấy lần

Là việc Google có những thay đổi trong thuật toán tối ưu, tìm kiếm nhằm đem lại giá trị tốt nhất cho người dùng và tối ưu công cụ tìm kiếm.
Một năm Google có rất nhiều lần Update lớn nhỏ, theo thống kê là vài trăm lần, nhưng nổi bật có một số lần lớn, thường là 2-3 lần ảnh hưởng mạnh đến thứ hạng của các website.
Các lần update lớn thường diễn ra vào tháng 5, tháng 10, tháng 12.

21. Link redirect Google tăng DR tốt, có hiệu quả không?

Link redirect Google tăng DR của ahrefs nhưng thực tế nó không hiệu quả.
Chỉ số DR của Ahrefs tỷ lệ thuận với chỉ số DR của các refer domain trỏ về. mà DR của các link redirect GG lại rất cao, chính vì vậy mà DR của website tăng, tuy nhiên, điều này vô ích đối với SEO mà chỉ làm đẹp chỉ số trên Ahrefs.

22.Thế nào là backlink chất lượng? Cách tìm backlink chất lượng?

Backlink chất lượng thỏa mãn các tiêu chí:
1.Đến từ các website chất lượng, uy tín, nhiều traffic
2.Liên quan nội dung, lĩnh vực cùng chủ đề.
3.Có traffic trong bài viết hoặc theo backlink trỏ về.
Các dạng backlink: guest post, profile, textlink, gov,edu, blog comment, tool….
Cách tìm backlink chất lượng: tạo lập social, web 2.0 profile (còn gọi là Entity), trao đổi link, mua bán link, xây dựng PBN,….

23.SEO Onpage là gì?

SEO Onpage hiểu đơn giản là tối ưu các yếu tố trên bài viết: bao gồm content, thẻ HTML ( thẻ heading H1, H2, H3,…. thẻ meta description, thẻ tag), tốc độ load trang, đường dẫn URL, hình ảnh image, UX-UI,…

24.SEO Offpage là gì?

SEO Offpage thường được hiểu là backlink của website, tuy nhiên khái niệm Offpage được hiểu rộng hơn, đó là những tín hiệu nhắc về website ở bên ngoài như signal, bookmark, mention, hashtag,… và phần chính là backlink đi về website đó.

25.EAT là gì?

EAT là viết tắt của 3 từ:
Expertise: tính chuyên gia, chuyên sâu của một chủ đề
Authoritiveness:tính thẩm quyền, danh tiếng, nổi tiếng, chính thống của website, tác giả, thông tin
Trustworthness:Tính tin cậy, tin tưởng, uy tín chính xác của trang web, liên quan nhiều đến Author chịu trách nhiệm nội dung cho web hay các nguồn tin tin cậy refer về trang web, thực thể này
EAT là một yếu tố xếp hạng quan trọng của SEO, anh em vẫn đang làm tăng tính EAT bằng cách làm Entity Brand, Entity Author , đi báo PR, guest post, link gov,edu cho website của mình.

26.Làm thế nào để tạo Google Suggest?

Để có được Google Suggest thì từ khóa này phải có lượt tìm kiếm nhiều, nổi bật so với volume topic các từ khóa liên quan.
Các cách để tạo Google Suggest đơn giản nhất là thường xuyên search từ khóa này, nếu volume nhỏ trung bình thì bằng cách bật tắt 3G điện thoại nhiều lần trong một khoảng thời gian, sử dụng các site tải tài liệu yêu cầu users search từ khóa, dùng tool suggest, dùng farm điện thoại,…

27.3 trụ cốt của SEO là gì?

Theo mình 3 trụ cột của SEO là: Content, Backlink, Traffic. Đây là 3 yếu tố chính giúp SEO một từ khóa lên Top nhanh, bền vững.

28.Thế nào là Friendly URLs?

Đơn giản là độ dài của các URL này thường ngắn, có chứa từ khóa. Ví dụ: hapodigital.com/mua-backlink/, hapodigital.com/dich-vu-seo/

29.Bài viết lâu không có traffic thì cần làm gì?

Bài viết lâu không có traffic thì quay lại Audit bài viết, phân tích từ khóa để chỉnh sửa lại bài viết chuẩn SEO. Tiến hành đi backlink vào bài viết để tăng tín hiệu và chỉnh sửa Internal link về bài viết đó.

30.LSI keyword là gì, tại sao LSI keyword quan trọng với SEO?

LSI Keyword là viết tắt của Latent Semantic Idexing

Đây có lẽ là một trong những phần mình thích nhất khi làm SEO. Đặc biệt là khi triển khai Content. Trước đây Google sẽ hiểu một bài viết nói về Iphone khi trong bài viết đó có từ khóa Iphone. Chính vì vậy, từ khóa Iphone được các SEOer lặp đi lặp lại dẫn đến nhồi nhét từ khóa, tạo nên một bài content rất cục súc, khủng bố người đọc.
Nhưng giờ đây Google sẽ đánh giá cao các bài viết về Iphone được viết cung cấp giá trị đến người dùng qua các từ khóa liên quan: phụ kiện Iphone, ram 4G, chip A14, chụp đêm siêu đỉnh, sắc nét tinh tế,… khiến bài viết trở nên mềm mại hơn rất nhiều.
Điều này sẽ đem lại giá trị nhiều hơn với người dùng.

𝟑𝟏.𝐒𝐮̛̣ 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐜𝐮̉𝐚 𝐌𝐚𝐩-𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥- 𝐒𝐜𝐡𝐞𝐦𝐚 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐄𝐧𝐭𝐢𝐭𝐲?

Map giúp cho Google xác minh website là một địa chỉ có thật ngoài đời.
Social, web 2.0 giúp Google nhận thấy tính hoạt động rộng khắp của doanh nghiệp. Một điều hiển nhiên ngày nay, ai có công ty, doanh nghiệp cũng đều muốn thông tin của công ty mình xuất hiện trên các mạng xã hội để phổ biến.
Schema là một đoạn code html hoặc code khai báo java script dùng để đánh dấu dữ liệu có cấu trúc (structured data). Schema làm rõ ý nghĩa của trang thông qua dữ liệu có cấu trúc trên trang. GG đọc hiểu sâu ý nghĩa của page qua dạng html, java script.
3 yếu tố này giúp GG hiểu sâu về một website, vì thế tính thực thể của trang web được thể hiện rõ nét. Entity hiểu đơn giản là việc Google xác minh, định danh một thực thể, verify một brand.
Yếu tố nào giúp GG định danh, xác minh, verify thực thể thì đều có thể gọi là tối ưu Entity.

𝟑𝟐.𝟑 𝐘𝐞̂́𝐮 𝐭𝐨̂́ 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐜𝐮̉𝐚 𝐒𝐄𝐎 𝐌𝐚𝐩

𝟑 𝐲𝐞̂́𝐮 𝐭𝐨̂́ 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐜𝐮̉𝐚 𝐒𝐄𝐎 𝐌𝐚𝐩:

𝟏. 𝐌𝐮̛́𝐜 đ𝐨̣̂ 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐪𝐮𝐚𝐧:
Tối ưu tên, tiêu đề Map, danh mục, số điện thoại, đường dẫn website, địa chỉ, mô tả doanh nghiệp, hình ảnh, đánh giá review, đặt câu hỏi,… cung cấp thông tin cho Map đó.
𝟐.𝐌𝐮̛́𝐜 đ𝐨̣̂ 𝐧𝐨̂̉𝐢 𝐛𝐚̣̂𝐭
Thông tin nhắc về Map: backlink,signal, hashtag tên map, địa chỉ Map được xuất hiện tần suất lớn trên Internet, cách làm dễ nhất chính là Entity bao gồm mạng lưới Profile Social, web 2.0,…
𝟑.𝐊𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜𝐡
Khoảng cách của Map là yếu tố tiên quyết trong SEO Map, vì nó mang tính local địa phương. Google luôn ưu tiên những địa chỉ map gần nhất khi người dùng tìm kiếm.
Có thể tận dụng khoảng cách gần của Map để tạo map ở nhiều địa chỉ.

𝟑𝟑.𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐠𝐢𝐮̛̃ 𝐌𝐚𝐩 đ𝐞̂̉ 𝐭𝐫𝐚́𝐧𝐡 𝐛𝐢̣ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐜𝐮̛𝐨̛́𝐩?

1.Xác mình số điện thoại trùng Hotline của website
2.Điền url website, url liên hệ
3.Điền mô tả 750 ký tự về doanh nghiệp giống với giới thiệu về chúng tôi trên web
4.Tải ảnh đại diện của doanh nghiệp, ảnh banner, ảnh nội ngoại thất của doanh nghiệp
5.Lưu ý email gửi về khi có kẻ xấu vào maps khai báo đổi số điện thoại và web
6.Gắn maps vào website để đồng nhất thông tin
7.Lưu ý là maps vẫn có thể bị chết nếu bị report, hoặc dùng phôi xác minh đè Maps cẩn phải kiểm tra email thường xuyên để biết và kháng cáo ( hướng dẫn kháng cáo google maps sẽ có ở phần sau nhé )

𝟑𝟒.𝐇𝐭𝐭𝐩𝐬 𝐜𝐨́ 𝐚̉𝐧𝐡 𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 đ𝐞̂́𝐧 𝐒𝐄𝐎 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠?

Https là yếu tố có ảnh hưởng đến SEO, lý do vì Https là giao thức có tính bảo mật cao, nhằm bảo mật dữ liệu người dùng trên trang, hiểu đơn giản là khi bạn mua sản phẩm trên một trang web, bạn sẽ add thẻ visa, paypal, atm của mình trên đó, dữ liệu của bạn sẽ an toàn, không dễ bị đánh cắp.
Google thích những trang web có tính an toàn, bảo mật cao đem lại sự an toàn cho người dùng, vì vậy GG đánh giá cao những web có giao thức https,điều này mang lại giá trị cho người dùng. Vì vậy đây là một yếu tố xếp hạng trong SEO

𝟑𝟓.𝐂𝐚́𝐜 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐬𝐨̂́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐤𝐞̂́ 𝐡𝐨𝐚̣𝐜𝐡 𝐒𝐄𝐎 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐪𝐮𝐚̉?

Một kế hoạch SEO hiệu quả được thể hiện qua:
Lộ trình thời gian: bao gồm chi tiết các công việc triển khai trong dự án. Rõ ràng các công việc làm, dự tính kết quả đạt được trong từng giai đoạn. KPIs tốt nên là thứ hạng từ khóa, thứ đến là chỉ số traffic, tuy nhiên traffic luôn gắn với từ khóa mục đích SEO, không phải các từ khóa không liên quan.
KPIs tốt nhất là doanh thu tăng trưởng của dự án, doanh nghiệp. Điều này sẽ được trình bày rõ trong bản kế hoạch SEO, dựa vào logic từ khóa, traffic tăng trưởng, chứ không mơ hồ.

𝟑𝟔. 𝐆𝐨𝐨𝐠𝐥𝐞 𝐒𝐚𝐧𝐝𝐛𝐨𝐱 𝐥𝐚̀ 𝐠𝐢̀? Làm Cách nào để vượt qua Google Sandbox?

Một website mới cần thời gian để xác định mức độ uy tín với Google cũng như trên thị trường một công ty mới được thành lập chưa thể có niềm tin ngay với người dùng.
Ở giai đoạn mới này website tăng trưởng rất chậm, đây là giai đoạn sanbox. Sandbox được thể hiện ở một trường hợp thứ 2 là website nhận một lượng link bất thường, khiến site bị ì, ì ạch, SEO mãi không lên, SEOer còn gọi website bị chai lỳ.
Để vượt qua giai đoạn sanbox với website mới, đi link đều đặn, thường xuyên, không ồ ạt, bổ sung content thường xuyên và đợi thời gian để GG đánh giá website uy tín, tính Entity nâng cao, site sẽ vượt qua quá trình sandbox bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh.
Trường hợp thứ hai:nhận một nguồn link lớn bất thường do ý định đi backlink của chủ web, lúc này bổ sung content nhiều hơn để tương xứng lượng backlink nhận được, tạo ra nhiều link nội bộ hoặc gỡ bỏ một phần backlink của web.

𝟑𝟕.𝐒𝐄𝐎 𝐭𝐢𝐧 𝐭𝐮̛́𝐜, 𝐒𝐄𝐎 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐦𝐚̣𝐢 𝐜𝐨́ 𝐠𝐢̀ 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐧𝐡𝐚𝐮?

SEO tin tức là SEO các từ khóa thông tin, infomation. SEO tin tức thường hướng đến việc kiếm nhiều traffic. Hình thức kiếm tiền Adsense phổ biến với SEO tin tức.
SEO thương mại là SEO để bán hàng. Các từ khóa SEO bán hàng thường khó hơn ở SEO tin tức do mức độ cạnh tranh cao, gay gắt. Tuy traffic thường ít hơn dạng SEO tin tức nhưng giá trị thương mại, kinh tế thường cao hơn.

𝟑𝟖.𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 đ𝐨̂́𝐢 𝐭𝐡𝐮̉ đ𝐚𝐧𝐠 𝐒𝐄𝐎 𝐭𝐮̛̀ 𝐤𝐡𝐨́𝐚 𝐧𝐚̀𝐨?

Bạn vào Organic Keyword, Top Pages của Ahrefs để biết được đối thủ đang tập trung SEO cho từ khóa nào.

𝟑𝟗.𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 đ𝐨̂́𝐢 𝐭𝐡𝐮̉ đ𝐚𝐧𝐠 𝐥𝐞̂𝐧 𝐓𝐨𝐩 𝐭𝐮̛̀ 𝐤𝐡𝐨́𝐚 𝐧𝐚̀𝐨 𝐦𝐚̀ 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐜𝐨́?

Để biết được đối thủ, các website cùng ngành nghề đang SEO Top từ khóa mà bạn chưa có Top, hãy vào Content Gap của Ahrefs.
Ở đó bạn nhập website của competitors, Ahrefs sẽ cho bạn thấy đối thủ đang SEO bộ từ khóa nào lên Top mà bạn chưa SEO hoặc chưa có Top. Đây là một chức năng rất hay giúp bạn có góc nhìn đa chiều về các website cùng ngành nghề mà bạn phân tích.
Bạn sẽ thấy mình bỏ qua nhiều ý tưởng hay mà đối thủ của bạn đang làm.

𝟒𝟎.𝐓𝐨𝐨𝐥 𝐜𝐡𝐞𝐜𝐤 𝐨𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞 đ𝐨̛𝐧 𝐠𝐢𝐚̉𝐧 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐪𝐮𝐚̉ 𝐝𝐞̂̃ 𝐝𝐚̀𝐧𝐠?

Tool check onpage đơn giản, hiệu quả, dễ dàng hiện nay theo mình là SEO Quake và Webdeveloper. Chủ yếu mình sẽ check thẻ HTML heading, Alt ảnh, Title, Schema,…
Đây là Extension mà bạn dễ dàng cài đặt vào trình duyệt để check Onpage của một website. Đơn giản, hiệu quả, dễ dùng là điều mà mình thấy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.